UCRETE IF

UcretePaviment industrial continu de resina de poliuretà i ciment amb partícules metàl·liques, amb excepcional resistència a l’impacte i a l’abrasió. En zones amb fort desgast, les partícules metàl·liques es recouen a la superfície proporcionant una protecció a llarg termini. És impermeable i resistent a un ampli rang de productes químics. L’emprimació no és imprescindible, la qual cosa permet una ràpida instal·lació en una única aplicació. En condicions normals, els paviments Ucrete IF poden ser posats en servei a les 24 hores des de la seva posada en obra.

BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA SL
www.basf-cc.es
stand P3-D472

 

NCS® NAVIGATOR NCS® SELECTOR

N35-v1Paletes de colors NCS per a prescriure colors amb precisió des de diferents programaris de dibuix i de disseny. El sistema NCS fa servir codis numèrics que descriuen la percepció de color, independentment de quin és el material o suport sobre el qual està aplicat, unificant el llenguatge de tots els que intervenen en el projecte. NCS Navigator permet treballar amb Autocad, Photoshop, Illustrator i InDesign, entre d’altres, i es pot descarregar gratis a www.ncscolour.com. NCS Selector és específic per a Adobe CS6, i està disponible a la plataforma Adobe Exchange. És conforme a la Norma Espanyola del Color UNE 48103.

IDEAS Y COLORES SL
www.idecolor.com

stand P3-F665

 

BRICKCONTROL

N36-v1

Programari web cloud computing per a la gestió de projectes de construcció. Està dirigit a empreses de totes les mides que busquin administrar d’una manera segura i unificada pressupostos, avanç de projectes, certificacions, control de costos, magatzems, planificació (Gantt), factures, informes de treball… Com que es tracta d’una plataforma en el núvol, només fa falta accés a internet, independentment del sistema operatiu o de que es faci servir un ordinador, iPhone o iPad.

DESARROLLOS INFORMÁTICOS SHM SL

www.brickcontrol.com

stand P2-B264BRICKCONTROL

AT-HP

N40-v1

Ancoratge químic a base de resina de metacrilat lliure d’estiré apte per a aplicacions de fixació d’alt rendiment usant rodó roscat o rodó d’armadura sobre formigó i maçoneria massissa i buida. Fàcil d’aplicar i de curat ràpid, compta amb el Document d’Idoneïtat Tècnica Europeu per rodó roscat  (ETA opció 8) i armadura. Disponible en quatre mides de cartutxos.

SIMPSON STRONG TIE

www.strongtie.eu

stand P3-D427

EFAFLEX EFA-STR®

N43-v1Porta industrial d’alta velocitat amb tecnologia d’espiral que obre el full flexible a més de 4 m/s. El full està guiat lateralment i es mou amunt i avall sota tensió, evitant expansions lineals. Està equipada amb làmines d’aïllament de sèrie separades tèrmicament que fan possibles valors d’aïllament de fins 0,66 W/m²K. S’han desenvo-lupat dos dispositius de seguretat específics per a aquests moviments d’alta velocitat: el resguard fotoelèctric de la línia de la porta EFA-TLG® i l’escàner de làser EFA-SCAN®

ENTRANCE FAST ACCES SPAIN SL

www.efaflex.com

stand P2-D425

ARCH CONCEPT

N45-v1Col·lecció de rajoles porcellàniques que inclouen una varietat de formes tridimensionals singulars, com ara hexagonals, arestes sobresurtints, corbes i ondulacions. Es poden aplicar per recobrir superfícies tant a l’interior com a l’exterior, creant notables relleus i efectes de textura, amb acabats inspirats en la pedra, el metall i el ciment. Per al seu ús en façanes, són compatibles amb els sistemes Apavisa d’ancoratge, amb la possibilitat de fer servir tant clips ocults com visibles.

APAVISA PORCELÁNICO SL

www.apavisa.com

stand P2-C349

 

EXTENDO

N49-v1Mecanisme telescòpic dissenyat per dividir espais mitjançant portes corredisses de vidre sense marc per a zones de pas grans (fins a 5,1 metres). Utilitza un sistema de transmissió que permet el moviment telescòpic de vàries fulles de vidre alhora, de tal manera que només cal moure la porta principal perquè les altres portes llisquin de manera suau, simultània i sense necessitat de cap mecanisme a terra. S’instal·la a paret o sostre, es pot deixar el perfil vist o encastat en fals sostre i pot emprar 2, 3 i 4 portes.

KLEIN IBÉRICA SA

www.klein-europe.com

stand P2-D447

INVISIBLE NEO

N51-v1

Sèrie de frontisses ocultes sense un sol cargol a la vista, amb totes les parts visibles fetes del mateix material i acabat. La col·locació i la configuració 3D de les frontisses pot ser feta per una sola persona. La frontissa té un acabat de dues capes per donar-li el més alt nivell de resistència a la corrosió (classe 4) i tots els eixos i els cargols són d’acer inoxidable. Està disponible en acabats crom mat, crom setinat i imitació d’acer inoxidable, en tres mides per a diferents pesos de porta.

ARGENTALU (RENSON GROUP)

www.renson.eu

stand P2-F661

RS PRO LED S2

N54-v1

Lluminària LED automatitzada que inclou sensor, regulació de la llum i temporització. Contribueix a l’estalvi d’energia en gestionar per si mateixa l’enllumenat mitjançant el seu sensor d’alta freqüència per a la detecció de persones i el seu sensor de llum per a la detecció de la situació lumínica de l’interior. Incorpora un sistema de radiocomunicació que permet la formació de grups d’enllumenat que operin en sincronia com un únic llum gran.

SAET 94 SL

www.saet94.com

 stand P2-C372

ESTACIÓN DE BOMBEO UPCRETE©

N56-v1

Estació de bombament per a la indústria del prefabricat de formigó, orientada a la fabricació de peces de geometria complexa amb superfícies llises en tots els costats. Bombeja formigó autocompactant i omple els motlles des de baix, aconseguint peces tridimensionals com ara panells sandvitx, contenidors, elements corbs, etc. Regula el cabal de formigó amb precisió, admet alimentació automàtica controlada per software i compta amb neteja semiautomàtica.

RATEC SLU

www.ratec.org

stand P3-A148