AT-HP

N40-v1

Ancoratge químic a base de resina de metacrilat lliure d’estiré apte per a aplicacions de fixació d’alt rendiment usant rodó roscat o rodó d’armadura sobre formigó i maçoneria massissa i buida. Fàcil d’aplicar i de curat ràpid, compta amb el Document d’Idoneïtat Tècnica Europeu per rodó roscat  (ETA opció 8) i armadura. Disponible en quatre mides de cartutxos.

SIMPSON STRONG TIE

www.strongtie.eu

stand P3-D427

KAIKAKU

P07-v1Sistema constructiu amb blocs de ceràmica extrusionada que incorporen una cavitat amb la qual formar una cambra d’aire per a construir façanes ventilades. Evita haver d’executar dos fulls per separat amb el consegüent estalvi. Controlant la circulació d’aire per la càmera, es pot reduir el flux a les façanes nord o durant les èpoques de fred, millorant el comportament energètic. La geometria del bloc també afavoreix l’atenuació del soroll. Hi ha una versió de menys gruix per a envans, en la qual es pot integrar el pas d’instal•lacions sense necessitat d’obrir regates

YOAKE SYSTEMS SL

www.kaikaku.es

stand P3-E531

FACHADA TEXTIL BATenso

P20-v1

Sistema de façana tèxtil que combina bastidors amb membranes i malles tensades. La malla tèxtil es talla amb màxima precisió amb un plotter de tall de patrons i es munta al cantell del bastidor, quedant protegida per una tapa amb sistema de fixació ocult. El sistema de tensió no deforma ni la malla ni el bastidor, i no obre les cantonades perquè no pateix excessos de tensió ni trencaments. Es complementa amb sistemes que permeten obrir els bastidors, per raons estètiques, i per a manteniment o neteja propis o de la façana suport.

BAT SPAIN ARQUITECTURA SL

www.batspain.com

stand P3-G718

HALF

P29-v1Formigó autocompactant lleuger amb fibres dissenyat especialment per a la rehabilitació de forjats antics construïts amb bigues unidireccionals i revoltons. El seu contingut en fibres fa que sigui possible prescindir de la tradicional malla electrosoldada i que es puguin reduir els gruixos fins als 3 cm. Combinat amb la seva baixa densitat (1500-2000 kg/cm3) gràcies a l’ús d’àrids lleugers, aconsegueix afegir molt poques sobrecàrregues a l’estructura. És un formigó bombejable, autocom-pactant (no cal vibrar-lo) i autonivellant.

PROMSA – GRUPO CEMENTOS MOLINS

www.promsa.com

stand P3-D451

SISMO®

X04 Sismo-v1Solució constructiva d’encofrat de murs i forjats de formigó armat. Es basa en unes malles tridimensionals d’acer galvanitzat sobre les que se subjecten uns panells aïllants que creen un espai on abocar el formigó. Es fabriquen a mida a partir de la documentació CAD del projecte i arriben a obra amb la geometria apropiada, incloses totes les obertures de portes i finestres.

SISMO BUILDING TECHNOLOGY SPAIN SL

www.sismospain.com

stand P3-D473