NCS® NAVIGATOR NCS® SELECTOR

N35-v1Paletes de colors NCS per a prescriure colors amb precisió des de diferents programaris de dibuix i de disseny. El sistema NCS fa servir codis numèrics que descriuen la percepció de color, independentment de quin és el material o suport sobre el qual està aplicat, unificant el llenguatge de tots els que intervenen en el projecte. NCS Navigator permet treballar amb Autocad, Photoshop, Illustrator i InDesign, entre d’altres, i es pot descarregar gratis a www.ncscolour.com. NCS Selector és específic per a Adobe CS6, i està disponible a la plataforma Adobe Exchange. És conforme a la Norma Espanyola del Color UNE 48103.

IDEAS Y COLORES SL
www.idecolor.com

stand P3-F665

 

BRICKCONTROL

N36-v1

Programari web cloud computing per a la gestió de projectes de construcció. Està dirigit a empreses de totes les mides que busquin administrar d’una manera segura i unificada pressupostos, avanç de projectes, certificacions, control de costos, magatzems, planificació (Gantt), factures, informes de treball… Com que es tracta d’una plataforma en el núvol, només fa falta accés a internet, independentment del sistema operatiu o de que es faci servir un ordinador, iPhone o iPad.

DESARROLLOS INFORMÁTICOS SHM SL

www.brickcontrol.com

stand P2-B264BRICKCONTROL

TEKLA BIMSIGHT

P28-v1Programari per a reunir en una única plataforma tota la informació d’un projecte, per tal que tots els seus components (arquitectes, enginyers, contractistes …) puguin treballar i col•laborar sobre la mateixa aplicació. Facilita la coordinació i la comprensió dels models 3D creats per les diferents disciplines amb diferent programari, la verificació d’interferències i la identificació de canvis. Manté i comunica la informació del model, i permet veure-ho tant a gran escala com en detall de manera combinada i il•lustrativa.

CONSTRUSOFT SLU

www.construsoft.es

stand P2-C370