SISTEMA EPIPE

P01-v1

Sistema de restauració de tubs d’aigua, gas, calefacció i aire condicionat sense necessitat d’obres. Un cop drenades i assecades les canonades, es netegen mitjançant aire i corindó, i es passa a aplicar una resina epoxi, que forma una canonada “nova” aprofitant l’antiga com a motlle i impedint que es torni a formar corrosió. El procés requereix poc temps i no causa ni soroll ni brutícia.

EPIPE CATALUNYA SL

www.epipe.es

 stand P3-G783

GEBO® DRAIN SIFÓN MEMBRANA

P10-v1Caixa sifònica que fa servir una membrana de silicona per impedir l’entrada d’olors, com a alternativa més higiènica als que recorren a un romanent d’aigua. Ofereix també més capacitat de desguàs: 30-35 l/min per al diàmetre Ø50mm. Fàcil de netejar, resisteix temperatures de fins a 200ºC i no l’afecta ni l’àcid clorhídric (salfumant) ni l’hipoclorit sòdic (lleixiu).

GEBO IBÉRICA SAU

www.gebo.es

stand P2 C368

SPEEDY

P18-v1Col•lector que s’adapta al baixant pluvial i extreu l’aigua de pluja que baixa quan plou. Per instal•lar-lo només cal perforar el baixant mitjançant una corona que es subministra amb el mateix filtre i introduir la goma col•lectora que queda fixada al mateix baixant. El mateix filtre fa la funció de sobreeixidor quan el dipòsit està ple. També disposa de posició estiu i hivern per tancar el pas d’aigua durant els mesos de fred i que el dipòsit no s’ompli

GRAF IBERICA

www.grafiberica.com

stand P3-F675