EFAFLEX EFA-STR®

N43-v1Porta industrial d’alta velocitat amb tecnologia d’espiral que obre el full flexible a més de 4 m/s. El full està guiat lateralment i es mou amunt i avall sota tensió, evitant expansions lineals. Està equipada amb làmines d’aïllament de sèrie separades tèrmicament que fan possibles valors d’aïllament de fins 0,66 W/m²K. S’han desenvo-lupat dos dispositius de seguretat específics per a aquests moviments d’alta velocitat: el resguard fotoelèctric de la línia de la porta EFA-TLG® i l’escàner de làser EFA-SCAN®

ENTRANCE FAST ACCES SPAIN SL

www.efaflex.com

stand P2-D425

INVISIBLE NEO

N51-v1

Sèrie de frontisses ocultes sense un sol cargol a la vista, amb totes les parts visibles fetes del mateix material i acabat. La col·locació i la configuració 3D de les frontisses pot ser feta per una sola persona. La frontissa té un acabat de dues capes per donar-li el més alt nivell de resistència a la corrosió (classe 4) i tots els eixos i els cargols són d’acer inoxidable. Està disponible en acabats crom mat, crom setinat i imitació d’acer inoxidable, en tres mides per a diferents pesos de porta.

ARGENTALU (RENSON GROUP)

www.renson.eu

stand P2-F661