SISTEMA 2PE DE RECIMENTACION

P34-v1Sistema de refonamentació amb aparells de recalç que permet accedir a punts d’actuació amb mides i condicions desfavorables, atès que és modulable i es pot muntar en pràcticament qualsevol emplaçament. Fa servir petits sistemes hidràulics d’alta pressió, accionats elèctricament per a evitar fums, soroll i vibracions. Els aparells de recalç utilitzen la pròpia estructura a recalçar com a element de reacció d’un sistema hidràulic de penetració de tubs en el terreny, a manera de micropilot. El mateix procés d’instal·lació constitueix una prova de càrrega real de tots i cadascun dels elements.

2PE PILOTES SL

www.2pe.biz

stand P3-D465