SISTEMA 2P PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE TORRES MÓVILES

P13-v1Torres mòbils que fan servir les mateixes baranes del sistema com a elements de protecció col•lectiva durant el muntatge i desmuntatge. Les torres mòbils d’alumini no acostumen a estar lligades a les parets i són molt lleugeres, de manera que la utilització d’arnesos de protecció contra caigudes, amarrats a la pròpia estructura, està desaconsellada. Aquest sistema augmenta el nivell de seguretat contra caigudes i elimina procedi-ments que poden provocar la bolcada de la torre. Redueixen també el pes que fa anar el muntador, qui està menys forçat a que el tronc del seu cos adopti postures desequili-brades lateralment.

LAYHER SA

www.layher.es

stand P3-D440