EFAFLEX EFA-STR®

N43-v1Porta industrial d’alta velocitat amb tecnologia d’espiral que obre el full flexible a més de 4 m/s. El full està guiat lateralment i es mou amunt i avall sota tensió, evitant expansions lineals. Està equipada amb làmines d’aïllament de sèrie separades tèrmicament que fan possibles valors d’aïllament de fins 0,66 W/m²K. S’han desenvo-lupat dos dispositius de seguretat específics per a aquests moviments d’alta velocitat: el resguard fotoelèctric de la línia de la porta EFA-TLG® i l’escàner de làser EFA-SCAN®

ENTRANCE FAST ACCES SPAIN SL

www.efaflex.com

stand P2-D425

Comments are closed.