ESTACIÓN DE BOMBEO UPCRETE©

N56-v1

Estació de bombament per a la indústria del prefabricat de formigó, orientada a la fabricació de peces de geometria complexa amb superfícies llises en tots els costats. Bombeja formigó autocompactant i omple els motlles des de baix, aconseguint peces tridimensionals com ara panells sandvitx, contenidors, elements corbs, etc. Regula el cabal de formigó amb precisió, admet alimentació automàtica controlada per software i compta amb neteja semiautomàtica.

RATEC SLU

www.ratec.org

stand P3-A148

Comments are closed.