NCS® NAVIGATOR NCS® SELECTOR

N35-v1Paletes de colors NCS per a prescriure colors amb precisió des de diferents programaris de dibuix i de disseny. El sistema NCS fa servir codis numèrics que descriuen la percepció de color, independentment de quin és el material o suport sobre el qual està aplicat, unificant el llenguatge de tots els que intervenen en el projecte. NCS Navigator permet treballar amb Autocad, Photoshop, Illustrator i InDesign, entre d’altres, i es pot descarregar gratis a www.ncscolour.com. NCS Selector és específic per a Adobe CS6, i està disponible a la plataforma Adobe Exchange. És conforme a la Norma Espanyola del Color UNE 48103.

IDEAS Y COLORES SL
www.idecolor.com

stand P3-F665

 

Comments are closed.