FACHADA TEXTIL BATenso

P20-v1

Sistema de façana tèxtil que combina bastidors amb membranes i malles tensades. La malla tèxtil es talla amb màxima precisió amb un plotter de tall de patrons i es munta al cantell del bastidor, quedant protegida per una tapa amb sistema de fixació ocult. El sistema de tensió no deforma ni la malla ni el bastidor, i no obre les cantonades perquè no pateix excessos de tensió ni trencaments. Es complementa amb sistemes que permeten obrir els bastidors, per raons estètiques, i per a manteniment o neteja propis o de la façana suport.

BAT SPAIN ARQUITECTURA SL

www.batspain.com

stand P3-G718