TEKLA BIMSIGHT

P28-v1Programari per a reunir en una única plataforma tota la informació d’un projecte, per tal que tots els seus components (arquitectes, enginyers, contractistes …) puguin treballar i col•laborar sobre la mateixa aplicació. Facilita la coordinació i la comprensió dels models 3D creats per les diferents disciplines amb diferent programari, la verificació d’interferències i la identificació de canvis. Manté i comunica la informació del model, i permet veure-ho tant a gran escala com en detall de manera combinada i il•lustrativa.

CONSTRUSOFT SLU

www.construsoft.es

stand P2-C370