EASICUB

P24-v1Sistema de construcció de fusta amb components de fàcil transport i manipulació que permet hàbitats de diferents composicions, mides i usos. Consisteix en una sèrie de peces desmuntables i reutilitzables amb les quals construir paviments, façanes i cobertes, les quals s’uneixen mitjançant cargols i connectors metàl•lics i que confien l’estanquitat a uns perfils flexibles de cautxú inserits. Es munten seguint una retícula ortogonal de 1,12 x 1,12 m que formen els eixos de bigues i pilars. Permet construir amb i sense fonaments i d’acord amb la normativa.

EASICUB ECO SL

www.easicub.com

stand P3-C326