GEBO® DRAIN SIFÓN MEMBRANA

P10-v1Caixa sifònica que fa servir una membrana de silicona per impedir l’entrada d’olors, com a alternativa més higiènica als que recorren a un romanent d’aigua. Ofereix també més capacitat de desguàs: 30-35 l/min per al diàmetre Ø50mm. Fàcil de netejar, resisteix temperatures de fins a 200ºC i no l’afecta ni l’àcid clorhídric (salfumant) ni l’hipoclorit sòdic (lleixiu).

GEBO IBÉRICA SAU

www.gebo.es

stand P2 C368