SPEEDY

P18-v1Col•lector que s’adapta al baixant pluvial i extreu l’aigua de pluja que baixa quan plou. Per instal•lar-lo només cal perforar el baixant mitjançant una corona que es subministra amb el mateix filtre i introduir la goma col•lectora que queda fixada al mateix baixant. El mateix filtre fa la funció de sobreeixidor quan el dipòsit està ple. També disposa de posició estiu i hivern per tancar el pas d’aigua durant els mesos de fred i que el dipòsit no s’ompli

GRAF IBERICA

www.grafiberica.com

stand P3-F675