ICOSUN FAST

P16-v1Sistema d’impermea-bilització amb la fixació integrada per a mòduls fotovoltaics rígids, que afegeix tan sols 2 kg/m² de sobrecàrrega permanent damunt la coberta. Està compost per perfils de polímer ASA fixats amb tecnologia ganxo/bucle (tipus velcro) integrada a la làmina bituminosa. Com que el sistema de fixació s’incorpora en el mateix procés de fabricació, s’elimina el risc de perforació de la làmina i la pèrdua de la seva estanquitat. Gràcies a l’alta resistència a l’arrencament al vent i la distribució lineal de les forces descendents, s’evita l’efecte “flapping”.

ICOPAL HISPANIA SLU

www.icopal.es

stand P3-A158