HALF

P29-v1Formigó autocompactant lleuger amb fibres dissenyat especialment per a la rehabilitació de forjats antics construïts amb bigues unidireccionals i revoltons. El seu contingut en fibres fa que sigui possible prescindir de la tradicional malla electrosoldada i que es puguin reduir els gruixos fins als 3 cm. Combinat amb la seva baixa densitat (1500-2000 kg/cm3) gràcies a l’ús d’àrids lleugers, aconsegueix afegir molt poques sobrecàrregues a l’estructura. És un formigó bombejable, autocom-pactant (no cal vibrar-lo) i autonivellant.

PROMSA – GRUPO CEMENTOS MOLINS

www.promsa.com

stand P3-D451