SISMO®

X04 Sismo-v1Solució constructiva d’encofrat de murs i forjats de formigó armat. Es basa en unes malles tridimensionals d’acer galvanitzat sobre les que se subjecten uns panells aïllants que creen un espai on abocar el formigó. Es fabriquen a mida a partir de la documentació CAD del projecte i arriben a obra amb la geometria apropiada, incloses totes les obertures de portes i finestres.

SISMO BUILDING TECHNOLOGY SPAIN SL

www.sismospain.com

stand P3-D473